PWSZ w Elblągu liderem wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod

PWSZ w Elblągu liderem wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod

opublikowano: 15-01-2014

29 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy udziale m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z Komisją Europejską. W czasie spotkania omówiono dotychczasowe efekty realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Otwarcie nowego skrzydła

Otwarcie nowego skrzydła

opublikowano: 23-02-2012

23 lutego 2012 r.  oficjalnie do użytku oddane zostało nowe skrzydło budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Elblągu przy  ul. Grunwaldzkiej o powierzchni  użytkowej 3105,62 m2, a tym samym zostały zakończone roboty budowlano -montażowe  w ramach projektu, które pochłonęły   16 934 988,07 PLN.  Wybudowanie nowego budynku to wartość  10 583 468,14 PL . Modernizacja pozostałych  budynków  na ulicy Grunwaldzkiej i Wojska  Polskiego pochłonęła  6 351 519,93 PLN. Głównym wykonawcą  robót budowlanych był Mostostal Warszawa.

Podpisanie umowy z PARP

Podpisanie umowy z PARP

opublikowano: 03-04-2009

26 listopada 2009 rPWSZ w Elblągu w podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski inwestycja pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne."