Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

telefon: 55 629 05 05. Faks: (55) 629 05 10 e-mail:pwsz@pwsz.elblag.pl

adres: Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-24-90-793

 

Osoby odpowiedzialne

 - za postęp finansowy projektu

Imię i nazwisko: mgr Barbara Głowacka – Jakubowska

telefon: (55) 629 05 07   faks: (55) 629 05 10 e-mail: b.glowacka@pwsz.elblag.pl

 - za przebiegu realizacji projektu

Imię i nazwisko:   mgr inż. Bohdan Niemirycz- Pełnomocnik ds. Projektu

telefon: (55) 629 05 07  faks: (55) 629 05 10  e-mail: b.niemirycz@pwsz.elblag.pl

 

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś Priorytetowa:I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: 1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”

Nr projektu: POPW 1.1-26 ;

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.01.00-28-011/09-00

Wartość projektu wynosi 26 106 409,53 PLN

Dofinansowanie projektu 25 920 305,00 PLN