Otwarcie nowego skrzydła

Data: 23-02-2012
Otwarcie nowego skrzydła

23 lutego 2012 r.  oficjalnie do użytku oddane zostało nowe skrzydło budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Elblągu przy  ul. Grunwaldzkiej o powierzchni  użytkowej 3105,62 m2, a tym samym zostały zakończone roboty budowlano -montażowe  w ramach projektu, które pochłonęły   16 934 988,07 PLN.  Wybudowanie nowego budynku to wartość  10 583 468,14 PL . Modernizacja pozostałych  budynków  na ulicy Grunwaldzkiej i Wojska  Polskiego pochłonęła  6 351 519,93 PLN. Głównym wykonawcą  robót budowlanych był Mostostal Warszawa.

W nowym budynku  powstało 12  laboratoriów; biologii i ekologii monitoringu środowiska , technologii środowiska ,chemii środowiska, diagnostyki i  naprawy maszyn, maszyn i napędów elektronicznych, elektrotechniki i metrologii, mechaniki płynów i hydrauliki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, instalacji budowlanych oraz CAD/CAM. Laboratoria zostały  wyposażone w nowoczesny sprzęt , którego montowanie dobiega końca i poczynane są ostatnie zakupy.  Wydatki poniesione na zakup sprzęt i wyposażenia  na ul. Grunwaldzkiej to około 5,7 mln zł.

 W nowym skrzydle PWSZ znajduje się, nowoczesna  aula na 320 miejsc, dwa audytoria  na 140 miejsc każde, dwie sale mieszczące po sto osób oraz trzy sale wykładowe  Nowe skrzydło zostało połączone  oszklonym przejściem ,co pozwoli na swobodną komunikację pomiędzy budynkami uczelni na ul. Grunwaldzkiej.

W ramach otwarcia nowego  budynku zaproszeni goście mieli możliwości  obejrzenia   pozostałych  pomieszczeń,  które w ramach projektu zostały zmodernizowane i  wyposażone. W dawnym segmencie uczelni zmodernizowano sale dydaktyczne, rozbudowano istniejącą bibliotekę ,część pomieszczeń zaadaptowano na  laboratoria  na potrzeby kierunku budownictwo. 

W ramach projektu  na  pozostałych budynkach  na ulicy Grunwaldzkiej modernizacji poddane zostały wszystkie instalacje techniczne, wybudowano podjazdy, dodatkową klatkę schodową i windę ułatwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się po uczelni. Budynki zostały ocieplone.
 W ramach inwestycji doposażono informatyczny system uczelni, zbudowano i wdrożono system zdalnego nauczania e-lerning oraz Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią USOS (Uczelniany System Obsługi Studiów). W Domu Studenckim przy ul. Wspólnej  powstało  Studio multimedialne , które będzie wspomagało wdrożony system zdalnego nauczania e-lerning. Sale audytoryjne na Wojska Polskiego i przy ul. Grunwaldzkiej wyposażone są w kamery śledzące z możliwością sterowania ze studia cyfrowego znajdującego się w budynku przy ul. Wspólnej. Na żywo  będzie  można strumieniować obraz z wykładu do sieci internet, i nagrywać  wykłady oraz  udostępniać asynchronicznie studentom. Wszystko w jakości HD.
  W ramach projektu   wprowadzono  informatyzację uczelni  poprzez wdrożenie  nowej  sieć LAN i  kompletnej  platformy  telekomunikacyjnej  VoIP.     

Całkowity  wartość projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne” to: 26 106 409,53 PLN, natomiast dofinansowanie  na realizacje projektu   to 25 920 305,00 PLN.