Podpisanie umowy z PARP

Data: 03-04-2009
Podpisanie umowy z PARP

26 listopada 2009 rPWSZ w Elblągu w podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski inwestycja pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne."

 

Inwestycja za 26 mln zł. ma na celu stworzenie nowoczesnej bazy naukowo - dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Na drugi kwartał roku 2010 zaplanowano prace nad modernizacją oraz powiększeniem o kolejne skrzydło budynku dydaktycznego mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej oraz modernizacją i przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego.

 


Nowoczesna baza dydaktyczna dla Instytutu Ekonomicznego i Politechnicznego
W wybudowanym w latach 70-tych budynku przy ul. Grunwaldzkiej przeprowadzona zostanie przebudowa sal dydaktycznych, termomodernizacja całego budynku i podłączenie całego obiektu do sieci szybkiego przesyłu danych. Modernizacja obejmie także m.in. wybudowanie podjazdów, dodatkowej klatki schodowej i windy ułatwiających dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
W planie znajduje się również zagospodarowanie terenu wokoło budynku. Przebudowa obejmie swoim zakresem także adaptację pomieszczeń na laboratoria dla kierunku Budownictwo, rozbudowę biblioteki wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także adaptację pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.

Głównym elementem inwestycji na ul. Grunwaldzkiej jest dobudowa kolejnego skrzydła i wyposażenie powstałego tam zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W obiekcie powstanie 12 nowych laboratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów monitoringu i ochrony środowiska, zespół laboratoriów elektrotechnicznych, zespół laboratoriów technologiczno-eksploatacyjnych. W nowym obiekcie powstanie 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób, z których korzystać będą mogli wszyscy studenci PWSZ w Elblągu.

 

Modernizacja sal Informatyki Stosowanej
Kolejnym założeniem projektu jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na potrzeby zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. W wyniku powyższych prac nastąpi wyposażenie 3 laboratoriów i studia medialnego oraz 2 sal dydaktycznych i systemy audiowizualne. 
Poprzez modernizację całej infrastruktury sieciowej pod kątem integracji z siecią PIONIER oraz budowę i modernizację sal wykładowych i laboratoryjnych nastąpi budowa i wdrożenie systemu zdalnego nauczania (e-learning) w uczelni. 
Krok w przyszłość: e-learning

 

Całość prac będzie obejmowała: wyposażenie studia multimedialnego do wspomagania e-learning-u, wyposażenie sal audytoryjnych i laboratoryjnych w system kamer cyfrowych ze zdalnym sterowaniem pozycjonowania dla interakcji i wideokonferencji, konsole operatorskie, dekodery obrazu i dźwięku, serwery audytoryjne itp. Inwestycja przewiduje także adaptację pomieszczeń na laboratoria i wyposażenie zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi, obejmującego: laboratorium technik światłowodowych, laboratorium eksploatacji i zarządzania sieciami, laboratorium telefonii IP